CURATORS

Sauren Blaney

Katherine Borchsenius

Olivia Bright

Chih-Chun Chan

Di Chen

Amy Louise Comis

Eleanor Daw

Diane Feng

Eve Fiertag

Maria Figueroa Andrade

Siqin Gong

Yetian Gu

Jelly Guo

Paula Gurbindo Perez

Ran He

Shanhu Hu

Joe Jefford

Lanxi Jiang

Ailbhe Kelleher

Booroo Kim

Ewa Kwasniewska

Weiqi Li

Yadi Li

Jacob Lomas

Shunyu Luo

Amy Melling

Benedita Menezes

Wen Jie Meng

Linda Michelle Mognato

Anna Nesterenko

Dominique Nok

Aída Palma Corredera

Jian Qu

Lily Reddie

Xinyu Ren

Rebecca Sangs

Alina Savina

Jessica Slater

Jiajun Sun

Yueying Sun

Zheng Wan

Jess Wan Ka Po

Linqian Wang

Yaxuan Wang

Le Wang

Sandrine Welte

Xinyi Zhong

Xiaotong Zhou

With special thanks to:

All the Artists

Lori E. Allen

David Dibosa

Gaia Giacomelli

Rachel Hajek

Sarah McLean

Hana Noorali

Lynton Talbot

Jacqueline Winston-Silk